HELSINGIN PERINTÖOIKEUS OY:N REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin Perintöoikeus Oy
www.helsinginperintooikeus.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Vili Valtteri Laakkonen
vili.laakkonen@helsinginperintooikeus.fi

3. Rekisterin nimi

Helsingin Perintöoikeus Oy:n Asiakasrekisteri.

4. Henkilörekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin pääasiallisena käyttötarkoituksena on hoitaa Helsingin Perintöoikeus Oy:n saamia toimeksiantoja sekä hoitaa ja hallinnoida asiakassuhteita. Rekisteritiedoilla selvitetään myös mahdolliset toimeksiantojen esteellisyydet ja hallinnoidaan maksuliikennettä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

Asiakkaiden perustiedot sekä yhteystiedot. Tämä tarkoittaa muun muassa nimeä, postiosoitetta, sähköpostiosoitetta, henkilötunnusta, puhelinnumeroa ja sukupuolta ja yrityksen Y-tunnusta.

Rekisteriin tallennetaan myös asiakkaiden muita tietoja, jotka ovat välttämättömiä toimeksiantojen hoitamissa sekä asiakkaan antamia lisätietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä toimivat pääsääntöisesti asiakkaan Helsingin Perintöoikeus Oy:lle itsensä antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisteritietoja ei luovuteta yleisesti taikka säännönmukaisesti kenellekään, ellei laista muuta johdu.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturva on järjestetty toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla.

Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot

Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot tallentuvat palvelun järjestelmätoimittajan tarjoamalle suojatulle verkkopalvelimelle, johon vain Helsingin Perintöoikeus Oy:llä on pääsy. Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista ja/tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkistusoikeuden käyttö on pääsääntöisesti maksutonta. Tarkastusoikeuden käyttämistä ja tietojen korjaamista / täydentämistä koskeva vaatimus tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Rekisterin muutokset

Helsingin Perintöoikeus Oy:llä on oikeus päivittää tai muuttaa rekisteriselostettaan, mikäli esimerkiksi laki niin vaatii.

Mikäli rekisteriselostetta muutetaan, tulevat muutokset näkyville tähän rekisteriselosteeseen muutospäivämäärien kanssa.