TILAA EDUNVALVONTAVALTUUTUS HINTAAN 99 EUROA (sis. ALV).

Tästä pääset täyttämään lomaketta.

Edunvalvontavaltuutus (myös edunvalvontavaltakirja) tuo turvaa tulevaisuuden varalle.

Ihminen voi esimerkiksi sairauden tai loukkaantumisen takia tulla kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan. Edunvalvontavaltuutuksella voit määrätä tietyn henkilön, esimerkiksi puolison tai täysi-ikäisen lapsen hoitamaan taloudellisia asioitasi tilanteessa, jossa et itse siihen pysty. Kun henkilöllä on edunvalvontavaltuutus, on oman tahdon toteuttaminen paljon yksinkertaisempaa ja selvempää verrattuna tilanteeseen, jossa edunvalvontavaltuutusta ei ole.

Ollakseen pätevä valtuutuksen tulee olla tehty sellaisessa vaiheessa, kun olet vielä toimintakykyinen ja kykenet ymmärtämään valtakirjan merkityksen. Näin ollen edunvalvontavaltuutus suositellaan tekemään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Esimerkiksi vaikkapa äkillinen muistisairaus voi estää valtuutuksen tekemisen.

Usein on tarkoituksenmukaista, että omista taloudellisista asioista huolehtii itselle läheinen henkilö. Mikäli edunvalvontavaltuutusta ei ole tehty, voidaan henkilölle, joka menettää toimintakykynsä, määrätä julkinen edunvalvoja. Edunvalvontavaltuutuksella siis valtuutetaan nimetty henkilö hoitamaan valtuuttajan asioita. Valtuutuksesta tulee kertoa sille henkilölle, joka aiotaan valtuuttaa.

Edunvalvontavaltuutus

Valtuutettavan henkilön, eli niin sanotun ensisijaisen valtuutetun lisäksi edunvalvontavaltuutukseen on syytä sisällyttää myös toissijainen valtuutettu. Tämä tehdään siltä varalta, että ensisijainen valtuutettu ei esimerkiksi haluakaan ottaa tehtävää vastaan, hän luopuu siitä tai tulee estyneeksi.

Valtuutetun sijainen (varavaltuutettu) taas on hyvä nimetä sitä varten, että ensisijainen valtuutettu on hetkellisesti esteellinen tai ei sairauden vuoksi pysty hoitamaan asioitasi. Varavaltuutettu on siis ikään kuin turva tilapäisen esteellisyyden varalle.

Edunvalvontavaltuutus on lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi eli niin kauan kuin valtuuttaja elää. Valtuutusta voidaan myöhemmin muuttaa tai se voidaan peruuttaa.

Valtuutuksella voidaan valtuuttaa henkilö hoitamaan kaikkia taloudellisia asioita tai valtuutus voidaan tehdä niin, että se koskee ainoastaan tiettyjen ennalta määrättyjen asioiden hoitamista.

Edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen kannattaa käyttää ammattilaista, sillä edunvalvontavaltuutukseen liittyy monia muotoseikkoja sekä asioita, joita ei välttämättä tule itse ajatelleeksi.

Kuluttajaliiton vuonna 2016 tekemän asianajopalveluiden hinta- ja palveluvertailun mukaan edunvalvontavaltakirjan hinnaksi arvioitiin yleisimmin noin 350-600 euroa. Ne kyselyyn vastanneista, jotka arvioivat työn tuntityönä, arvelivat työn vievän noin 3-4 tuntia. Tuntityön hinnaksi arvioitiin yleisimmin noin 200-290 euroa. (Lähde). Tulee toki huomata, että kyse on ollut asianajotoimistojen hinta-arvioista.

 

Helsingin Perintöoikeus Oy tarjoaa edunvalvontavaltuutuksen laatimisen hintaan 99 euroa (sisältäen arvonlisäveron).

Täytä alla oleva kaavake ja tilaa kirjallinen edunvalvontavaltuutus. Saat sen kahden viikon kuluessa. Edunvalvontavaltuutuksen tilaamisen jälkeen lakimiehemme ovat teihin yhteydessä toivomallanne tavalla joko sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteydenotolla varmistetaan toimeksianto ja käydään läpi lomakkeiden täyttövaiheessa mahdollisesti epäselviksi jääneitä asioita, tai mikäli teillä on jotain muuta kysyttävää. Varaamme teille mahdollisuuden kommentoida asiakirjaa ja siihen voidaan tehdä maksutta muutoksia, jotta asiakirjasta tulee varmasti toivettanne vastaava ja sovitun mukainen. Valmis edunvalvontavaltuutus lähetetään teille ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen, tai halutessanne kirjeenä postitse.

Edunvalvontavaltuutukset ovat lakimiesten laatimia.

Voitte jättää lomakkeen kohtia myös tyhjiksi, mikäli ette tiedä mitä niihin tulisi täyttää. Nämä asiat käydään kanssanne yhdessä läpi, kun otamme teihin yhteyttä lomakkeen lähetettyänne.

*Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.


Valtuutan valtuutetun edustamaan minua omaisuuttani ja talouttani koskevissa asioissa sekä sellaisissa henkilöäni koskevissa asioissa, joiden merkitystä en kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta tulee käyttääVain tiettyjen asioiden hoitamista varten


KylläEi


KylläEi


SähköpostiPuhelin