TILAA LAKIOSAVAATIMUS HINTAAN 99 EUROA (sis. ALV).

Tästä pääset täyttämään lomaketta.

Lakiosavaatimuksella rintaperillinen (eli perittävän lapsi) voi ilmoittaa testamentinsaajille, että hän haluaa ottaa vastaan hänelle lakiin perustuvan osan perinnöstä. Lakiosa on puolet siitä, mitä rintaperillinen tai ottolapsi saisi ilman testamentin määräyksiä.

Mikäli on käynyt niin, että perittävän omaisuudesta on perittävän vielä eläessä tehty niin suuria lahjoja tai ennakkoperintöjä, että rintaperilliselle ei voitaisi kuolinpesän varoista enää taata lakiosan kattavaa määrää, voivat ennakkoluovutusten saajat joutua palauttamaan kuolinpesälle omaisuutta, jotta rintaperillisen lakiosavaatimus saadaan täytettyä.

Lakiosavaatimus

Lakiosavaatimus on tehtävä todisteellisesti testamentin saajalle kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun rintaperillinen on saanut testamentin tiedoksi. Mikäli vaatimusta ei tässä määräajassa tehdä, menettää rintaperillinen oikeuden lakiosaansa. Lisäksi on mahdollista, että rintaperillinen ei olisi oikeutettu lakiosaansa. Tämä tilanne koskee perinnöttömäksi tekemistä. Perinnöttömäksi tekemiset ovat kuitenkin hyvin poikkeuksellisia tilanteita, eikä rintaperillistä voida tehdä perinnöttömäksi kevein perustein.


Helsingin Perintöoikeus Oy tarjoaa lakiosavaatimuksen laatimisen hintaan 99 euroa (sisältäen arvonlisäveron).

Täytä alla oleva kaavake ja tilaa kirjallinen lakiosavaatimus. Saat asiakirjan kahden viikon kuluessa . Lakiosavaatimuksen tilaamisen jälkeen lakimiehemme ovat teihin yhteydessä toivomallanne tavalla joko sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteydenotolla varmistetaan toimeksianto ja käydään läpi lomakkeiden täyttövaiheessa mahdollisesti epäselviksi jääneitä asioita. Varaamme teille mahdollisuuden kommentoida asiakirjaa ja siihen voidaan tehdä maksutta muutoksia, jotta asiakirjasta tulee varmasti toivettanne vastaava ja sovitun mukainen. Valmis lakiosavaatimus lähetetään teille ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen tai halutessanne kirjeenä postitse.

Lakiosavaatimukset ovat lakimiesten laatimia.

Voitte jättää lomakkeen kohtia myös tyhjiksi, mikäli ette tiedä mitä niihin tulisi täyttää. Nämä asiat käydään kanssanne yhdessä läpi, kun otamme teihin yhteyttä lomakkeen lähetettyänne.

*Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.


SähköpostiPuhelin