TILAA PERUKIRJA JA PERUNKIRJOITUS

Tästä pääset täyttämään lomaketta.

Perunkirjoitus tulee tehdä aina, kun Suomessa vakinaisesti asuva henkilö kuolee. Lain mukaan perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Tähän kolmen kuukauden määräaikaan voi saada tarvittaessa lisäaikaa. Mikäli perunkirjoitusta ei toimiteta määräajassa, voidaan määrätä veronkorotus. Pahimmassa tapauksessa perunkirjoituksen laiminlyönnin seurauksena kuolinpesän osakkaat voivat joutua vastaamaan vainajan veloista.

Sen pesänosakkaan, jonka hallussa kuolinpesän omaisuus on, tulee hoitaa perunkirjoitus. Usein tämä henkilö on vainajan lapsi. Perunkirjoituksen pohjana toimii perukirjaksi kutsuttava asiakirja.

Perukirja ja perunkirjoitus

Perukirja on ikään kuin vainajan omaisuusluettelo, josta käy ilmi vainajan kuolinhetken omaisuuden ja velkojen lisäksi kuolinpesän osakkaat, mahdolliset testamentit, avioehdot ja muut vastaavat määräykset.

Perukirja toimitetaan perunkirjoituksen jälkeen Verohallinnolle ja sen perusteella Verohallinto laskee ja määrää maksettavaksi mahdolliset perintöverot.

Perukirja tulee olla kahden uskotun miehen allekirjoittama. Uskottujen miesten tehtävänä on todistaa, että kuolinpesän varat on arvostettu oikein ja että perukirjaan on yleisestikin merkitty kaikki omaisuus, joka vainajalla kuollessaan oli.

Perunkirjoitustilaisuuteen tulee kutsua kaikki kuolinpesän osakkaat eli vainajan leski, perilliset sekä testamentinsaajat. Mikäli vainajalla ei ollut lapsia, tulee kutsua myös mahdolliset toissijaiset perilliset, kuten vainajan sisarukset ja vanhemmat sekä näiden jälkeläiset. Vaikka kutsut tulee toimittaa kaikille riittää, että paikalla on yksi pesän edustaja, joka toimii pesän ilmoittajana. Perukirjan tulee sisältää lähtökohtaisesti aina samat asiat, mutta sen laajuus voi vaihdella huomattavasti.

Laajoissa kuolinpesissä, joissa omaisuutena voi olla muun muassa kiinteistöjä, arvopapereita, arvokasta taidetta tai muuta, on perukirjan laatiminen melkoisen työlästä. Mikäli kuolinpesän omaisuus on pienempi, on luonnollisestikin myös perukirjan laatiminen helpompaa.

Olipa kuolinpesän varallisuus millainen tahansa, perukirjaan liittyy paljon erilaisia työvaiheita ja huomioitavia seikkoja, minkä vuoksi se on usein erittäin hankalaa tehdä, ellei perukirjan tekijä ole asiaan perehtynyt. Tästä syystä perukirjan laatiminen ja perunkirjoituksen järjestäminen on suositeltavaa antaa ammattilaisen hoidettavaksi.

Perukirja ja perunkirjoitus maksetaan kuolinpesän varoista. Koska perukirja on paljon laajempi ja hankalammin laadittava kuin useimmat muut toimistomme tarjoamat asiakirjapalvelut, ei perukirjalle ja/tai perunkirjoituksen järjestämiselle voida antaa mitään yksittäistä kiinteää hintaa, vaan hinta riippuu esimerkiksi kuolinpesän laajuudesta.

Ota meihin yhteyttä, niin voimme yhdessä käydä maksutta läpi perukirjan laajuuden, minkä jälkeen annamme kiinteän hinnan laadittavalle perukirjalle ja tarvittaessa perunkirjoituksen järjestämiselle.

Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.


SähköpostiPuhelin