TILAA KILPAILUKIELTOSOPIMUS HINTAAN 99 EUROA (sis. ALV).

Tästä pääset täyttämään lomaketta.

Kilpailukieltosopimukset ovat valitettavasti melko yleisiä työsopimuksissa, vaikka sellaiselle ei olisikaan perusteita.

Työsopimuslain mukaan työsuhteen kestäessä työntekijä ei lähtökohtaisestikaan saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka voidaan katsoa työnantajan kanssa kilpailevaksi toiminnaksi. Eri asia on kuitenkin se, kun työntekijän valinnanvapautta rajoitetaan kilpailukieltosopimuksella työsuhteen päättymisen jälkeenkin. Kilpailukieltosopimukset voivat olla erittäin tärkeitä, mutta niitä ei tulisi sisällyttää työsopimuksiin oletusarvoisesti.

Kilpailukieltosopimus

Kilpailukieltosopimukset ovat sinänsä mahdollisia työsuhteissa, mutta niihin liittyy tiettyjä rajoituksia. Jotta kilpailukieltosopimus voitaisiin ottaa osaksi työsopimusta, tulisi tähän olla painava syy. Tällaisena painavana syynä voidaan esimerkiksi nähdä tilanne, jossa työntekijä on ns. avainasemassa työpaikassa ja saa työsuhteensa ansiosta tietoonsa yrityksen liikesalaisuuksia.

Työntekijän oikeutta kilpailukieltoon voidaan lähtökohtaisesti rajoittaa vain kuuden kuukauden ajan. Kuitenkin, mikäli työntekijälle maksetaan kohtuullinen korvaus sidonnaisuudesta, jonka kilpailukieltosopimus hänelle aiheuttaa, voidaan rajoitus sopia vuoden mittaiseksi. Jos sopimukseen on sisällytetty ehto vahingonkorvauksen sijasta tuomittavasta sopimussakosta, saa sopimussakko olla enintään työntekijän työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa.

Mikäli työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä, ei kilpailukieltosopimus sido työntekijää. Rajoitukset kilpailukieltosopimuksesta koskevat lähtökohtaisesti yritysten työntekijöitä. Johtoasemassa toimivien henkilöiden kilpailukieltosopimuksia ei siis rajoiteta näin paljoa.

 

Helsingin Perintöoikeus Oy tarjoaa kilpailukieltosopimuksen laatimisen hintaan 99 euroa (sisältäen arvonlisäveron).

Täytä alla oleva kaavake ja tilaa kirjallinen kilpailukieltosopimus. Saat asiakirjan kahden viikon kuluessa. Kilpailukieltosopimuksen tilaamisen jälkeen lakimiehemme ovat teihin yhteydessä toivomallanne tavalla joko sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteydenotolla varmistetaan toimeksianto ja käydään läpi lomakkeiden täyttövaiheessa mahdollisesti epäselviksi jääneitä asioita. Varaamme teille mahdollisuuden kommentoida asiakirjaa ja siihen voidaan tehdä maksutta muutoksia, jotta asiakirjasta tulee varmasti toivettanne vastaava ja sovitun mukainen. Valmis kilpailukieltosopimus lähetetään teille ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen tai halutessanne kirjeenä postitse.

Kilpailukieltosopimukset ovat lakimiesten laatimia.

Voitte jättää lomakkeen kohtia myös tyhjiksi, mikäli ette tiedä mitä niihin tulisi täyttää. Nämä asiat käydään kanssanne yhdessä läpi, kun otamme teihin yhteyttä lomakkeen lähetettyänne.

*Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.


Salassapitosäännös
Kilpailukieltosäännös / kiellon kestoSähköpostiPuhelin